O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Prozdrowotnie jest organizacją działającą na rzecz edukacji społeczeństwa w zakresie ochrony zdrowia poprzez poszukiwanie i organizowanie dla członków stowarzyszenia korzystnej ochrony ubezpieczeniowej. Celem działalności Stowarzyszenia jest wyposażanie ludzi w stosowną wiedzę i pomoc w dokonywaniu właściwych wyborów ubezpieczeniowych, które wpływają na lepsze zdrowie fizyczne i psychiczne, poprawiając komfort i jakość życia.

Misją Stowarzyszenia jest propagowanie w Polsce idei prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych.

Ulotka do akceptacji